Detekční pes pro Kačku

Dobrý den,

moje osmiletá dcera Kateřina Ela Kondelčíková měla v březnu roku 2017 první záchyt onemocnění Diabetes Mellitus 1. typu. Toto onemocnění je nevyléčitelné, pacienti jsou odkázáni na podávání inzulinu a nemoc velmi ovlivňuje jejich život. Inzulinoterapie s sebou přináší riziko častého výskytu příliš nízké hladiny krevního cukru (hypoglykémie), se kterou jsou spojeny další projevy a komplikace jako poruchy vědomí, křeče, bolesti hlavy, zmatenost, porucha řeči, neschopnost se soustředit a v těžkých případech může nemocný upadnout do kómatu. Tento vážný stav, pokud není včas řešen, bohužel vážně ohrožuje život nemocného.  Dcera, podobně jako další děti s diabetem, musí být pod neustálým dohledem. U Katky se navíc vyskytuje labilní forma diabetu, kdy hodnoty glukózy v krvi reagují kolísavě na inzulín a příjem uhlohydrátů. Jako následek se objevují nevysvětlitelně vysoké či naopak nízké glykémie. Dcera je sice napojena na monitorovací sensor, ale je to „jen“ technika, která není bohužel stoprocentní a může kdykoliv selhat.

Ráda bych proto pro dceru pořídila asistenčního-detekčního psa, který pomůže hlídat nebezpečné výkyvy hladiny krevního cukru v průběhu dne, ale především v noci. Tito psi jsou speciálně vycvičeni pro osoby s diabetem 1. typu, reagují na změny glykemie nad i pod normální hodnoty a od jiných klientů, kteří již pomoc detekčních psů využívají víme, že pes obvykle reaguje až o 10 minut dříve, než na změnu hladiny cukru v krvi zareaguje senzor. Výhoda a pomoc psa však spočívá také v tom, že na aktuální změnu stavu svého páníčka upozorní dotekem, případně přivolá pomoc další osoby stiskem signalizačního tlačítka nebo štěkotem a přinese také život zachraňující potřeby. Včasným detekováním a značením změn glykemie pes snižuje výskyt příliš vysokých nebo nízkých kladin krevního cukru, protože klient nebo jeho asistent může na tyto změny ihned reagovat a včasným upozorněním může pes i zachránit život nemocného. Neustálé hlídání zdravotního stavu dcery je opravu velice náročné a zejména hlídání glykemií v průběhu noci, které zajišťuji pouze já, znamená při zhoršení Katčina stavu, že někdy vůbec nespím. Pomoc detekčního psa by v tomto směru byla opravdu veliká.

Dítě s velkou labilitou glykemických profilů hypoglykemické stavy hůře cítí a s ohledem na tyto aspekty je i dle ošetřujícího lékaře pomoc asistenčního psa velmi vítána. Právě značení hypoglykémie je to nejdůležitější, co by mohlo významným způsobem pomoci při opatrování Kateřiny.

Když jsem pátrala po možnosti pořídit asistenčního-detekčního psa, našla jsem organizaci PES PRO TEBE, z.s., kde se touto problematikou zabývají od roku 2015 a mají předaných několik detekčních psů, kteří u klientů spolehlivě fungují. Jinak se v organizaci více než 15 let zabývají také výcvikem vodicích psů pro nevidomé a asistenčních psů pro osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením.

Vhodný budoucí psí pomocník pro dceru v organizaci ještě vybrán nebyl, protože jsou ale náklady na předvýchovu, výcvik a předání detekčního psa vysoké, rádi bychom s jejich sháněním začali již nyní. Pořizovací cena asistenčního-detekčního psa činí 297.000 Kč a je hrazena za pomoci firemních i soukromých dárců, nadací, nadačních fondů a jiných institucí.

Věřím, že zvážíte mou žádost o finanční pomoc a budu doufat ve Vaši podporu. Pomůžete tak významným způsobem naší rodině žít kvalitnější život, který je v současné době vzhledem k vážné nemoci dcery každý den opravdu velice náročný, přispějete k ochraně vážného zdravotního stavu mojí dcery Kateřiny a předcházení hypoglykemickým záchvatům, které mohou ohrozit život této malé dívky.

Kačku můžete přijít podpořit 27. 3. do plzeňského divadla Pluto na benefiční jarmark a veřer Šance a nebo přispět jakoukoliv částkou na transparentní účet 2801609472/2010 spravovaný Nadačním fondem Srdce pro Plzeň.

Cestu za novým novým čtyřnohým pomocníkem pro Katku můžete sledovat na https://www.pesprokacku.cz/

S vděčností, Alice Kondelčíková