Jak nás můžete podpořit?

FINANČNÍ PODPORA VÝCVIKU ASISTENČNÍCH A SIGNÁLNÍCH PSŮ

V roce 2019 projdou speciálním výcvikem nejméně tři budoucé asistenční psi. Situace kolem financování výcviku asistenčních psů se opět vrátila do starých kolejí a tito psi, na rozdíl od psů vodicích, nejsou bráni jako kompenzační pomůcka a jejich výcvik si tedy v plné výši platí sám klient. Protože se kompletní cena za asistenčního psa aktuálně pohybuje v rozpětí 230.000 - 250.000 Kč je financování závislé na pomoci nadací, firemních i soukromých dárců. Naše organizace budoucím majitelům asistenčních psů se sháněním prostředků pomáhá a společnými silami se zatím vždy podařilo zajistit kompletní částku na výcvik daného psa.

V letošním roce nás čeká výcvik budoucího asistenčního-canisterapeutického psa Froda pro klienta Lukáška, který má potvrzenu vývojovou dysfázii, Aspergerův syndrom a ADHD. Druhým asistenčním psem pak bude goldendoodle Scooby pro Zdeněčka, kterému byla diagnostikována spinální muskulární atrofie. Třetím pejskem, pro nějž je letos naplánován nástup do speciálního výcviku je dlouhosrstá kolie Aram, který je nyní v předvýchově u rodiny své budoucí paničky Marušky.

Celkové náklady na výcvik těchto tří psů činí 710.000 Kč, a proto již nyní oslovujeme potenciální sponzory, kteří by rádi pomohli s financováním výcviku některého ze tří budoucích psích pomocníků.

 

MATERIÁLNÍ A HMOTNÁ POMOC PRO PSY V PŘEDVÝCHOVĚ A VÝCVIKU

 

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST - stále hledáme do party nové předvychovatele štěňat

 

FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY ZÁZEMÍ PRO VÝCVIK


Finanční příspěvek zasílejte na číslo sbírkového účtu: 2300402481/2010. Těmito prostředky pomůžete financovat výcvik asistenčního nebo signálního psa, přispíváte na nákup výcvikových pomůcek nebo krmiva pro psy v předvýchově a výcviku.

Materiálně nám můžete pomoci krmivem pro naše budoucí čtyřnohé pomocníky, zhotovením banneru či výrobou překážek pro ukázky práce vodicích psů.