Usilujeme o získání finančních prostředků na vybudování zázemí pro výcvik vodicích a asistenčních psů