Výběr plemene

Výběr plemene a temperamentu psa

Vzhledem ke skutečnosti, že se lidé často ptají na rozdíly v povahách plemen která cvičíme, rozhodla jsem se vytvořit takové vodítko pro potenciální budoucí majitele vodících psů.
Chtěla bych zde popsat specifické vlastnosti určitých plemen, které jsou rozdílné.
Člověk, který uvažuje o pořízení vodícího psa by si měl dopředu rozmyslet co za pejska by si představoval. Prioritou při výběru budoucího čtyřnohého pomocníka by neměl být jen exteriér a například barva psa, ale hlavně povaha, která by mu vyhovovala.

Budoucí majitel vodícího psa  by měl popřemýšlet, jak je schopen pejska  vytížit, kolik toho v průběhu dne nachodí a co od psa čeká. Někdo chce pejska který bude vstřícný ke každému člověku, jiný dá přednost takovému průvodci který bude cizí lidi ignorovat a bude se chovat rezervovaně. I tato kritéria by měl brát nevidomý žadatel o vodícího psa v úvahu.

Pokud si vybere pejska, který se mu líbí, jelikož se na něj okamžitě po příchodu vrhnul, ač byl prakticky cizí, tak je téměř jisté, že bude svou náklonnost takto projevovat i k jiným cizím lidem. Pokud se naopak setkáte s vaším budoucím pomocníkem a on vás bude nejprve ignorovat, nebo se jen nechá pohladit, ale nepřetrhne se náklonností k vám, je téměř jisté, že až postupem času se na vás nafixuje a nehne se od vás.

Pokud  si vybere člověk který chce pejska klidnějšího a rezervovaného k cizím psa temperamentního, který je šťastný za každé pohlazení od jiného  člověka, budou oba členové dvojice zbytek života nešťastní.
Majitel proto, že bude muset psa každou chvíli okřikovat a pes proto, že je pro něj takové chování přirozené.
Stejná situace by nastala, pokud by byl výběr nešťastný opačným směrem, to znamená, pokud by si vybral jiný žadatel o pejska naopak klidného flegmatika a sám by byl aktivní, naopak by ho pes zdržoval a svou leností obtěžoval.
Proto je velmi důležité vybrat správně svého budoucího čtyřnohého průvodce.

Upozornění:
Popis, který je zde uveden platí pro typické představitele toho či onoho plemene, nedá se říct, že se nemůže vyskytnout výjimka, kdy se pes chová jinak. Je však větší pravděpodobnost, že zpravidla nebude právě např. labrador velmi citlivý, nebo jen ve výjimečných případech se vyskytuje jedinec, který se vyloženě svého pána drží apod.

Temperament psa:

Jak jsem již napsala je důležité vybrat správně i temperament psa.
S tím souvisí i odlišný přístup k tomu či onomu psíkovi podle jeho povahy.
Pokud rozdělíme psy do základních třech stupňů temperamentu, samozřejmě mohou se vyskytovat  i psi, kteří jsou povahou mezi těmito stupni, ať směrem nahoru, či  dolů.
Ale abych vám orientaci v psích povahách zjednodušila,  tak jsem zvolila rozdělení do třech základních stupňů temperamentu.

Klidný  pes:

Projevuje se klidněji ve všech situacích, na procházkách chodí zpravidla krokem, při práci chodí v mírném tahu a i při odbočování a vyhledávání ucítíte pouze mírný tah.Takový  pejsek však nevydrží pracovat příliš dlouho, např. pokud je tepleji ještě zpomalí od běžné rychlosti chůze a tah je opravdu mírný. Nehodí se pro člověka, který denně chodí delší trasy a chce od psa temperamentní projev. Také není vhodný  pro aktivního člověka, který se chce s pejskem věnovat i některému z kynologických sportů. Při cvicích poslušnosti   provádí veškeré cviky pomaleji a takový pes  má i celkové reakce opožděnější , nedá se od něj čekat, že se k vám  na přivolání přižene cvalem.. Zkrátka má klidnější projev při všem co dělá. Takového pejska je třeba při vodění svého majitele slovně povzbuzovat, hodně chválit a tím pádem jej psychicky podporovat aby měl stále chuť do práce. Ne každý člověk chce se psem takto komunikovat po celý čas kdy jej vede, ale v tom případě by si měl budoucí majitel pejska s takovou povahou promyslet, zda-li  by pro něj nebyl vhodnější trochu temperamentnější pes. Co je  vám  bližší  je  velmi důležité , pokud je člověk  více méně nemluvný, nebo spíše introvert,  nebude mu vyhovovat pokud bude muset na psa prakticky stále mluvit. Toto je třeba si uvědomit.

Středně temperamentní pes:

Je asi nejvíce využívaný, je to pes živějšího projevu, než pes klidný, má silnější tah, při odbočování a vyhledávání ucítíte větší razanci ve vodiči. Je rychlejší i při cvicích poslušnosti a dříve také tzn. během několika vteřin reaguje na povely.  Proto musíte příkaz na vyhledání vydat s menším předstihem než u psa klidného, jelikož pes reaguje po povelu dříve. Pes s tímto temperamentem již vydrží chodit rychlejším tempem déle, hodí se pro člověka, který  chodí delší trasy, ale zároveň potřebuje od pejska aby zvládl být několik hodin v klidu např. v zaměstnání.  S pejskem tohoto temperamentu můžete zkusit i některé kynologické sporty, ovšem s mírou, musí mít vždy nejprve dost sil na práci, pro kterou byl vycvičen.

Temperamentní pes:

Tento typ psa se hodí pro velmi aktivního člověka, který nachodí denně 3 a více hodin po městě. Takovýto pes reaguje na veškeré povely okamžitě, tzn. povel na vyhledání dveří apod. by měl majitel psa vyslovit až ve chvíli, kdy si je přibližně jist daným cílem.
Pejsek se snaží za každých okolností vyhovět majiteli. Chodí v mnohem větším tahu, odbočuje okamžitě na místě kde dostane povel. Při vyhledávání provádí tento cvik velmi rychle, tah je citelně znát. Hodí se pro člověka,  který potřebuje chodit více tras, často spěchá a nechce aby jej pes svou rychlostí chůze omezoval v pohybu.
Pejsek však potřebuje vytížit i mimo práci v postroji.
Ať běháním vedle kola, či aportováním tzn. nošením hozeného míčku  apod.
I takovýto pes musí zvládat ležet v zaměstnání v klidu, ale po odchodu potřebuje vytížit.Temperamentní pes může působit na okolí na první pohled trochu hektičtěji než jeho klidnější kolegové, je to ovšem jen způsob projevu psa.
Všechny tyto specifické  povahové vlastnosti pro různé typy temperamentů jsou shodné  pro všechna plemena, jen k nim pak patří ještě typické chování každého představitele daného plemene která cvičíme.

 

Plemena psů: