Počítadlo návštěv

 

 

pocitadlo

 


 

Pomáhejte s námi

 

 

 


 

 

 

 

 


 

Partner ve výživě našich psů

 

 


Výběr plemene

Výběr plemene a temperamentu psa


Vzhledem ke skutečnosti, že se lidé často ptají na rozdíly v povahách plemen která cvičíme, rozhodli jsme se vytvořit vodítko pro potenciální budoucí majitele vodících a asistenčních psů.

Člověk, který uvažuje o pořízení vodícího nebo asistenčního psa by si měl dopředu rozmyslet jakého pejska by si představoval, co od psa bude vyžadovat. Prioritou při výběru budoucího čtyřnohého pomocníka by neměl být jen exteriér a například barva psa, ale hlavně vyhovující povaha.

 

 

 

Budoucí majitel vodícího nebo asistenčního psa  by měl zhodnotit, jak je schopen pejska  vytížit, kolik času v průběhu dne stráví prací, pochůzkami po městě, návštěvami lékařů  a kolik hodin denně by pejsek pracoval. Někdo chce pejska který bude vstřícný ke každému člověku, jiný dá přednost takovému, který bude cizí lidi ignorovat a bude se chovat rezervovaně. I tato kritéria by měl brát žadatel o psa v úvahu.

Pokud si vybere pejska, který se mu líbí, jelikož se na něj okamžitě po příchodu vrhnul, ač byl prakticky cizí, tak je téměř jisté, že bude svou náklonnost takto projevovat i k jiným cizím lidem. Pokud se naopak setkáte s vaším budoucím pomocníkem a on vás bude nejprve ignorovat, nebo se jen nechá pohladit, ale nepřetrhne se náklonností k vám, je pravděpodobné, že si k vám pejsek vytvoří vazbu až postupem času, ale poté se na vás silně nafixuje a nehne se od vás.

Pokud  si vybere člověk, který chce pejska klidnějšího a rezervovaného k cizím, psa temperamentního, který je šťastný za každé pohlazení od jiného  člověka, budou oba členové dvojice zbytek života nešťastní.
Majitel proto, že bude muset psa každou chvíli okřikovat a pes proto, že je pro něj takové chování přirozené.
Stejná situace by nastala, pokud by byl výběr nešťastný opačným směrem, to znamená, pokud by si vybral jiný žadatel o pejska naopak klidného flegmatika a sám by byl aktivní, naopak by ho pes zdržoval a svou leností obtěžoval.
Proto je správný a pečlivý vyběr  budoucího čtyřnohého průvodce velmi důležitý.

Budoucím klientům a zájemcům o vodicí či asistenční psy poskytujeme komplexní služby, které kromě samotného výcviku a předání psa zahrnují také konzultace před samotným zahájením výcviku a společně také vybíráme vhodného psího parťáka, který bude splňovat požadavky klienta jak po exteriérové, tak zejména povahové stránce.

Upozornění:
Popis, který je zde uveden platí pro typické představitele toho či onoho plemene, nedá se říct, že se nemůže vyskytnout výjimka, kdy se pes chová jinak. Je však větší pravděpodobnost, že zpravidla nebude právě např. labrador velmi citlivý, nebo jen ve výjimečných případech se vyskytuje jedinec, který se vyloženě svého pána drží apod.

Temperament psa:

Jak již bylo napsáno je důležité vybrat vhodný temperament psa.
Pro lepší orientaci v psích povahách jsme rozdělení zjednodušili do třech základních skupin psů dle temperamentu.

Klidný  pes:

Projevuje se klidněji ve všech situacích, na procházkách chodí zpravidla krokem, při práci chodí v mírném tahu a i při odbočování a vyhledávání ucítíte pouze mírný tah. Při práci u vozíku nemá potřebu chodit dopředu, drží se na úrovni vozíku nebo mírně za vozíkem. Takový  pejsek však nevydrží pracovat příliš dlouho, např. pokud je tepleji ještě zpomalí od běžné rychlosti chůze a tah je opravdu mírný. Nehodí se pro člověka, který denně absolvuje např. delší trasy. Také není vhodný  pro aktivního člověka, který se chce s pejskem věnovat i některému z kynologických sportů. Při cvicích poslušnosti provádí cviky pomaleji a s rozvahou. Celkově by se daly reakce psa hodnotit jako opožděnější, nedá se od něj čekat, že se k vám  na přivolání přižene cvalem. Zkrátka má klidnější projev při všem co dělá. Takového pejska je třeba při práci slovně povzbuzovat, hodně chválit a tím pádem jej psychicky podporovat, aby měl stále chuť do práce. Ne každý člověk chce se psem takto komunikovat po celý čas kdy potřebuje jeho pomoc.

Středně temperamentní pes:

Je asi nejvíce využívaný, je to pes zdravě živějšího projevu, má silnější tah, při odbočování a vyhledávání ucítíte větší razanci ve vodiči. Při práci u vozíčku těmto psům nevadí rychlejší tempo. Je rychlejší i při cvicích poslušnosti a dříve také tzn. během několika vteřin reaguje na povely.  Proto musíte příkaz na vyhledání vydat s menším předstihem než u psa klidného, jelikož pes reaguje po povelu dříve. Pes s tímto temperamentem již vydrží chodit rychlejším tempem déle, hodí se pro člověka, který  chodí delší trasy, ale zároveň potřebuje od pejska aby zvládl být několik hodin v klidu např. v zaměstnání.  S pejskem tohoto temperamentu můžete zkusit i některé kynologické sporty, ovšem s mírou, musí mít vždy nejprve dost sil na práci, pro kterou byl vycvičen.

Temperamentní pes:

Tento typ psa se hodí pro velmi aktivního člověka, který nachodí denně 3 a více hodin po městě. Takovýto pes reaguje na veškeré povely okamžitě, tzn. povel na vyhledání dveří apod. by měl majitel psa vyslovit až ve chvíli, kdy si je přibližně jist daným cílem.
Pejsek se snaží za každých okolností vyhovět majiteli. Chodí v mnohem větším tahu, odbočuje okamžitě na místě kde dostane povel. Při vyhledávání provádí tento cvik velmi rychle, tah je citelně znát. Hodí se pro člověka,  který potřebuje chodit více tras, často spěchá a nechce aby jej pes svou rychlostí chůze omezoval v pohybu.
Pejsek však potřebuje vytížit i mimo práci v postroji.
Ať běháním vedle kola, či aportováním tzn. nošením hozeného míčku  apod.
I takovýto pes musí zvládat ležet v zaměstnání v klidu, ale po odchodu potřebuje vytížit. Temperamentní pes může působit na okolí na první pohled trochu hektičtěji než jeho klidnější kolegové, je to ovšem jen způsob projevu psa.

Všechny tyto povahové vlastnosti specifické pro různé typy temperamentů jsou shodné pro všechna plemena, jen k nim pak patří ještě typické chování každého představitele daného plemene která cvičíme.

Plemena psů: