Zákony

Zákony a vyhlášky, které se týkají nevidomých, slabozrakých a vodících psů

Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

Vyhláška č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin

Zákon 229/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích

Vyhláška 602/2006 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných