Počítadlo návštěv

 

 

pocitadlo

 


 

Pomáhejte s námi

 

 

 


 

 

 

 

 


 

Partner ve výživě našich psů

 

 


Co děláme

Výběr plemene

Výběr štěněte

Předvýchova štěněte

Výcvik vodícího psa pro nevidomé

Výhody našeho výcviku

Předání

 


 

 

Výběr plemene:

V Pes pro tebe, z.s. vybíráme do speciálního výcviku taková plemena psů, u kterých převažuje  láska k člověku, ochota k práci a vyrovnaná, neagresivní povaha. Osvědčená a pro tuto práci vhodná plemena jsou border kolie, labradorský retrívr, zlatý retrívr, flat coated retrívr a účeloví kříženci retrívra a královského pudla. Vycvičit je možné takřka každé plemeno, najde-li se vhodný jedinec. Další informace o výběru plemene najdete zde


 

Výběr štěněte:

Výběr štěněte pro tyto účely je velice důležitý a začíná již výběrem vhodného spojení rodičů budoucího psího pomocníka. Při výběru se provádí povahový test a nezaměnitelnou roli hraje také chovatel, který je se štěňaty v denním kontaktu, sleduje je a umí popsat, jak se které štěně projevuje a chová ať už vůči lidem nebo vůči svým sourozencům nebo jiným zvířatům a vjemům. Štěně nesmí být ani příliš klidné, ani příliš živé. Nesmí projevovat známky agresivity, bázlivosti, přílišnou dominanci či podřízenost. Štěně by mělo být přirozeně zvědavé, nebojácné a s přátelským vztahem k lidem.


 

 

Předvýchova štěněte:

Do rodiny přijde pejsek ve věku zhruba dvou měsíců. Úkolem předvýchovatelů je štěňátko správně socializovat a naučit základním hygienickým návykům. Poté se pejsek učí prvky základní poslušnosti jako například povely sedni, lehni, vstaň a zůstaň. Pejsek si musí navyknout chůzi na vodítku, cestování různými dopravními prostředky (auto, autobus, vlak, tramvaje, metro). Často se nás lidé ptají, jestli pejska mohou nechávat samotného doma. Vzhledem k tomu, že je náš svěřenec i po dobu výcviku čas od času doma sám, je důležité, aby pejsek v nepřítomnosti rodinných příslušníků doma nekňučel a neničil vybavení bytu. Dalším důležitým úkolem předvychovatele je naučit budoucího čtyřnohého pomocníka nevšímat si na vodítku jiných psů. Pes se musí při svém důležitém poslání plně soustředit na vedení svého nevidomého majitele a nesmí ho v této činnosti rozptýlit ani přítomnost jiného psa. Je také důležité a nezbytné naučit pejska spolehlivému přivolání, to je ze všech dovedností nejdůležitější.
Budoucí majitel psa je na jeho ovladatelnosti doslova závislý. Pejsek by si na vycházkách neměl všímat cizích psů a za každým běhat. Důvod je prostý - nevidomý člověk nevidí, že se blíží pes a nemůže tak svého čtyřnohého průvodce předem upozornit, aby si jiného psa nevšímal. Pejsek by měl v doprovodu svých předvychovatelů pravidelně navštěvovat rušná místa, nákupní centra, úřady, restaurace. Kladem je i přítomnost dětí v rodině, které si s pejskem hrají a prohlubují tak navzájem svoje citové vazby. Samozřejmě je lepší, když jde o starší děti, které vědí jak se ke zvířeti chovat. Jednou z podmínek získání psa do předvýchovy je bydliště v blízkosti většího města či přímo ve městě samotném. V rodině může být i jiný pes, ale jen v případě, že se rodina štěněti věnuje zvlášť. V případě, že rodina odchází z domu, obě zvířata jsou ponechána zvlášť, aby nevznikala nežádoucí vazba na druhého psa.
Předvychovatelé se musí pravidelně účastnit kontrolních setkání štěňat, kde se prověřuje povaha psa, kontrolují se jeho dovednosti, připravenost a vhodnost pro následný výcvik. Předvychovatel měsíčně obdrží menší finanční odměnu, která pokrývá náklady spojené s výchovou štěněte. Zajišťujeme také dovoz krmiva pro štěně a úhradu nákladů na očkování a vyšetření u námi doporučeného veterinárního lékaře. 

Ve věku okolo jednoho roku musí štěně projít zdravotními testy: rentgenologické vyšetření kyčelního, loketního a ramenního kloubu, EKG srdce, biochemické vyšetření krve a vyšetření očního pozadí. V případě zdravotních problémů neslučitelných s prací vodicího či asistenčního psa, stejně jako při zjištění nevyhovující povahy, je štěně z předvýchovy vyřazeno a hledá se mu nová rodina. 

Pokud byste i Vy rádi poskytli přechodný domov budoucímu psímu pomocníkovi stále hledáme rodiny i jednotlivce, kteří by měli zájem o předvýchovu štěněte. Více informací vám rádi poskytneme na e-mailu gabriela@pesprotebe.cz

Dobrovolnická práce předvychovatelů je pro nás obrovskou pomocí a všem za ni moc děkujeme!


 

 

Výcvik vodicího psa pro nevidomé:

V samotném výcviku u kvalifikovaného cvičitele se pes učí speciální cviky.
Málokdo ví, že vodicí pes pro nevidomé musí běžně zvládat více než  50 povelů. 
Nedá se přesně určit věk, kdy se má štěně začít k těmto účelům cvičit. Záleží na předvýchově a každém jedinci. Jestliže se s pejskem pracuje již v útlém věku a formou hry se připravuje na dovednosti, které bude muset  jako dospělý zvládat, může nastoupit do výcviku třeba již ve věku 8 či 9 měsíců. Pokud se však pejsek v předvýchově nenaučí ani základní dovednosti, jako je například přivolání, začíná se cvičit až ve věku 12ti měsíců a později. Bez pevných základů trvá výcvik podstatně déle. Ve výcviku jsou na psa kladeny velké nároky, které ne každý pes splňuje. Musí si osvojit takové dovednosti jakými jsou: vyhledání dveří, schodů včetně rozlišování eskalátorů, lavičky, okénka, pultu, schránky nebo telefonní budky. Asistenční pes se zase učí podávání předmětů, tahání vozíku, otevírání a zavírání dveří, zhasínání a rozsvícení, přivolání výtahu, svlékání oblečení či vyndávání věcí z pračky. 
Vodicí pes musí umět také na povel odbočit vpravo a vlevo, zahájit a ukončit chůzi, vyvést z nepřehledné situace, obcházet překážky na zemi, ve vzduchu i v úrovni očí nevidomého. Dále musí pes označit začátek i konec chodníku a podávat předměty ze země např. mince, tužku, klíče, hůl, peněženku, vodítko atd. Asi nejtěžší dovedností pro psa je dokázat neuposlechnout na povel, kdy člověku po jeho splnění hrozí nebezpečí. Např. pes zastaví u závory, člověk ji nevidí a dá psovi povel vpřed. Pes nesmí překážku podlézt, ale musí vyčkat až pán zjistí, že se prostě dál jít nedá, jinak by mohlo dojít k těžkému úrazu nevidomého, který se psem jde. 
I přesto, že pejsci v předvýchově jsou pečlivě vybíráni již u chovatele a projdou zdravotními testy, i tak se ze třech vybraných jedinců stane dokonalým průvodcem nevidomého či tělesně postiženého jen jeden.

Výhody našeho výcviku:

Naše metody samotného výcviku se v několika bodech podstatně liší od jiných:

  • Pes v předvýchově, stejně jako u cvičitele není umístěn v kotci.
  • Cvičitel má ve výcviku najednou maximálně dva psy, čímž se může věnovat každému z nich zcela individuálně.
  • Psi před nástupem do výcviku procházejí rentgenologickým vyšetřením pohybového aparátu, vyšetřením očí a srdce.
  • Další vyšetření, které u mladých psů určených pro výcvik provádíme, jsou laboratorní testy krve na chronické onemocnění jater, ledvin, slinivky a diabetu.

Každému žadateli, který projeví zájem o psa, nabídneme pejska, který odpovídá jeho požadavkům. Velkou roli hraje temperament a povaha budoucího klienta. Na základě toho vybíráme vhodného psa vyhovující vlastností (např. rychlost chůze). Důležitý je výběr plemene a samozdřejmě jsou i plemena, u kterých je předpoklad, že tento druh výcviku vzhledem ke svým povahovým nebo fyziologickým vlastnostem nemohou absolvovat. Např. molosové (přílišná velikost mohutnost a zatížení kloubů), teriéři (nadbytečný temperament, horší ovladatelnost, tvrdohlavost), chrti (nejsou schopni se naučit dostatečný počet povelů nutný při tomto výcviku), honiči a barváři (problémem jsou lovecké pudy a sklony k pronásledování zvěře). Ale mohou se vyskytnout i jedinci s netypickou povahou a ti mohou tento výcvik zvládnout.

Poté, co klient projeví zájem o psa, je vyškolen, jak se o něj starat, co od psa může očekávat a jak mu může pomoci.
V mnoha směrech se pak změní i klientův život.  Pokud žadatel po zjištění všech kladů i záporů nezmění svůj názor,  začíná běh na dlouhou trať. Podle stáří, aktivity a povahy klienta se vybírá i vhodný pes či štěně. Jestliže se jedná o mladého člověka, který stále něco zařizuje, rád sportuje a žije kulturním životem, případně chce se psem provozovat kynologické sporty, vybírá se pes s větším temperamentem. Jedná-li se o člověka středního věku nebo seniora, který sice pomocníka potřebuje, ale nevyžaduje od psa tolik práce nebo jde jen do zaměstnání a zpět, vybere se pes klidný, který si po práci rád lehne a nevyžaduje tolik zaměstnání. Žádá-li o psa člověk se zbytky zraku, který lépe vidí na světlého psa, je možné mu vycvičit například krátkosrstou kolii, která má výrazné trikolorní zbarvení.
Poté, co si klient vybere pejska buď od nás nebo vlastního domácího mazlíčka, který odpovídá všem požadavkům, může začít samotný výcvik. Od třetího měsíce výcviku cvičitel se psem ke klientovi dochází a dvojici seznamuje. Některé speciální cviky naučí cvičitel psa na požádání klienta dle jeho přání. Tuto výhodu být se psem v kontaktu ještě v době výcviku a vzájemné seznamování pejska s klientem je možné pouze při výcviku v soukromí. Při takovéto formě kontaktu psa s člověkem proběhne konečné předávání psa v místě bydliště klienta a následné sžívání daleko rychleji a bez zbytečného spěchu a stresu.

Hlavní výhodou, kterou vám můžeme nabídnout pouze my, je prakticky nevidomý cvičitel, který se u nás výcvikem vodicích psů zabývá. Má vlastní zkušenost s využíváním vodicího psa a zároveň bohaté zkušenosti s jejich výcvikem. Zná přesně potřeby zrakově handicapovaných a ví, jak s lidmi se zrakovým postižením komunikovat. Zná přesně pocity a vjemy zrakově postižených při samostatném pohybu.

Každý majitel pejska se speciálním výcvikem, který byl vycvičen u nás a chce se s ním věnovat jakémukoli kynologickému sportu, má výcvikové lekce u nás zcela zdarma. Ať již se jedná o agility, flyball, tanec se psem či jiný sport.

Servis, který poskytujeme majiteli pejska vycvičeného u nás, je samozřejmostí a trvá po celý život psa.


Předání psa:

Asi tři měsíce před tím, než pejsek definitivně zakončí svou "vysokou školu" závěrečnou zkouškou, zažádá klient na obvodním, či obecním úřadě o jednorázový příspěvek na zakoupení kompenzační pomůcky Vodicího psa pro nevidomé. Musí vyplnit žádost,  předložit zprávu od očního lékaře, doložit své příjmy a čekat. Jakmile úřad rozhodne o vyplacení částky, může být pes předán. Jestliže klient psa nutně potřebuje, např. předchozí pes náhle uhyne atd., je mu pes poskytnut okamžitě, jakmile je k dispozici. Předání probíhá jak v okolí našeho centra, tak v místě bydliště klienta, kde si pes přivyká na nové prostředí a učí se s nevidomým nové trasy. I po předání jsme s klientem stále v kontaktu a vyskytne-li se jakýkoliv problém související se psem, okamžitě přijedeme a problém řešíme na místě.